Produkty

Dopyt

Zaujala Vás naša ponuka a máte záujem o bližšie informácie? Tak neváhajte a vyplnte dopytový formulár kliknutím na tlačidlo.

TE Z 0 / 8

Trinidad Epuré-Z (TE-Z) je Trinidad Epuré rozomletý na zrno 0/8 mm, ku ktorému sa pridáva cca 5 hm.-% kremeliny (amorfná kyselina kremičitá = kremenec) ako deliaci prostriedok zabraňujúci zlepovaniu granulátu. Kremelina má max. veľkosť zrna 0,09 mm.

Kvôli nepatrnému množstvu deliaceho prostriedku sa neberie do úvahy teoretická zmena zloženia TE pôsobením kremenca, takže u produktov Trinidad Epuré Z má rovnaké zloženie ako Trinidad Epuré.

  • 54 % hm. bitúmen
  • 46 % hm. výplňový materiál / minerálna múčka

Spôsob dodávky:

  • Trinidad Epuré: sudy
  • Trinidad Epuré Z 0/8 : voľný sypký materiál, PE vrecia po 20 kg *), Big Bags

*) dodávať možno na požiadanie v inom balení

Aplikácia pre nasledovné druhy zmesí podľa TL Asfalt – Stb 07:Liaty asfalt, Asfaltový betón, Mastixový asfalt s drveným kamenivom (je potrebné osobitné spojivo), Asfaltové spojivo.

Čistený a balený prírodný produkt "Trinidad Epuré" (TE) vykazuje vždy rovnaké zloženie:

Podiel bitúmenu 53 - 55 hmotn. % Priemer 54,0 hmotn. %
Minerálne látky 36 - 37 hmotn. % Priemer 36,5 hmotn. %
Zvyškové zložky 9 - 10 hmotn. % Priemer 9,5 hmotn. %

Pod pojmom „zvyškové zložky“ rozumieme zložky des TE, ktoré nemožno priradiť k bitúmenu ani k minerálnym látkam. Dajú sa určiť spopolnením. Minerálne látky vrátane "zvyškových zložiek" znamenajú v priemere 46 hmotn.-% v produkte Trinidad Epuré. Skladajú sa z nasledovného:

cca. 82 hmotn.-% veľkostnej triedy zrna < 0,09 mm / cca. 18 hmotn.-% veľkostnej triedy zrna 0,09 - 0,25 mm

Nakoľko Trinidad Epuré sa do asfaltu pridáva nanajvýš ako 3 hmotn.-%, nachádzajú sa v asfaltovej zmesi max. 0,3 hmotn.-% "zvyškových zložiek" resp. 0,5 hmotn.-% veľkostnej triedy zrna < 0,09 mm. Kvôli týmto nepatrným objemom je prípustné a technicky obhájiteľné považovať tieto "zvyškové zložky" za plnivo (0 - 0,09 mm).

Okrem toho obsahuje Trinidad Epuré ešte podiely kryštalicky viazanej vody. Táto sa pri extrakcii z TE neodstraňuje. Až pri teplotách > 150°C sa čiastočne uvoľňuje a spôsobuje nám známu dobrú spracovateľnosť Trinidadských asfaltov. Pri početnom stanovovaní spracovania produktov TE sa tento podiel vody nezohľadňuje.

Produktové vlastnostiTrinidad Epuré:

Hustota 1,40 - 1,42 g/cm³ Priemer 1,41 g/cm³
Penetrácia 1,00 - 4 mm-1 Priemer 3 mm-1
Bod mäknutia pomocou guličky a krúžku 93 - 98 °C Priemer 95 °C

Z extrakcie podľa DIN 1996, časť 6 z rozpustného bitúmenu TE vyplývajú nasledovné vlastnosti:

Hustota 1,06 - 1,08 g/cm³ Priemer 1,07 g/cm³
Penetrácia 3,00 - 12 mm-1 Priemer 8 mm-1
Bod mäknutia pomocou guličky a krúžku 68 - 78 °C Priemer 73 °C

Dokumenty na stiahnutie

application/download
Bezpečnostné pokyny
veľkosť: 190.52 KB

2011 (c) prirodnyasfalt.sk - všetky práva vyhradené.
Obsah www srtánky je možné používať len so súhlasom majiteľa stránky.