Produkty

Dopyt

Zaujala Vás naša ponuka a máte záujem o bližšie informácie? Tak neváhajte a vyplnte dopytový formulár kliknutím na tlačidlo.

Použitie

Asfaltové spojivo (AC B)

Asfaltové spojivo tvorí zmes štrku s odstupňovanou veľkosťou zrna. Ako bitúmen možno používať cestárske asfalty alebo bitúmeny s modifikáciou polymérov v spojení s prírodným asfaltom. Asfaltové spojivo s použitím prírodného asfaltu možno zaradiť do stavebných tried SV a I-III, pri zohľadnení zvláštnych nárokov alebo okrajových podmienok ho možno používať v tomto rámci. V mnohých prípadoch použitia sa osvedčil Trinidad NAF 501 a TLC 50/50. Možno doporučiť aj používanie vystužovacieho asfaltu, ak dodržíme požiadavky podľa TL Asphalt –StB 07 a návodu na používanie asfaltového granulátu.

Asfaltobetón (AC D)

Asfaltobetón tvorí zmes štrku s odstupňovanou veľkosťou zrna. Ako bitúmen možno používať cestárske asfalty alebo bitúmeny s modifikáciou polymérov v spojení s prírodným asfaltom. Asfaltové spojivo s použitím prírodného asfaltu možno zaradiť do stavebných tried s vysokým namáhaním ako aj zvláštnymi okrajovými podmienkami. V mnohých prípadoch použitia sa osvedčil Trinidad NAF 501.

Liaty asfalt (MA)

Liaty asfalt je hustá hmota bez dutín pozostávajúca z jemných a hrubých horninových zŕn ako aj z plniva a bitúmenu. Používajú sa cestárske asfalty v spojení s prírodným asfaltom. Liaty asfalt možno pri použití prírodného asfaltu využívať vo všetkých stavebných triedach, je vhodný najmä pri vysokých nárokoch. Osvedčuje sa tiež používanie liateho asfaltu s prímesou prírodného asfaltu pri manuálne inštalovaných plochách menších rozmerov a tiež ako ochrannej vrstvy pri stavbe mostov.

Živicový asfalt s prísadou štrku (SMA)

Živicový asfalt s prísadou štrku sa skladá zo zmesi hornín s nespojitou zrnitosťou.Ako bitúmen možno použiť cestný asfalt alebo polymérovo modifikovaný bitúmen v spojitosti s prírodným asfaltom. Okrem toho sú potrebné stabilizujúce prísady obsiahnuté v produkte NAF 501. Živicový asfalt s prísadou štrku s použitím prírodného asfaltu možno zaradiť do stavebných tried SV a I-III a možno ho použiť pri špecifickom namáhaní alebo osobitných okrajových podmienkach.

Dokumenty na stiahnutie

2011 (c) prirodnyasfalt.sk - všetky práva vyhradené.
Obsah www srtánky je možné používať len so súhlasom majiteľa stránky.